Ισλαμικό ΚράτοςΙσραήλ
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Δείτε τις νέες αμοιβές των καθηγητών Πανεπιστημίων

Δείτε τις νέες αμοιβές των καθηγητών Πανεπιστημίων
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβάστε σχετικά για Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γιώργος Χουλιαράκης, Μισθοί, Πανεπιστήμια, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές,

Με νέες μισθολογικές κλίμακες, αποτελούμενες από 16 Μισθολογικά Κλιμάκια, θα προσδιορίζονται πλέον οι βασικοί μισθοί του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανώτατων σχολών της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, αναδρομικά από την 1η-1-2017. Στους νέους βασικούς μισθούς είναι ενσωματωμένα και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, τα οποία καταργούνται.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με το άρθρο 130 του ν. 4472/2017 και σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την οποία εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, για τη μισθολογική εξέλιξη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανώτατων σχολών της χώρας απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 1) και δύο έτη σε κάθε επόμενο. Για τη μετάβαση από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου είναι η βάση για τον υπολογισμό των βασικών μισθών όλων των υπολοίπων Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου και όλων των υπόλοιπων βαθμίδων.

Ο βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου ορίζεται στο ποσό των 2.122 ευρώ.

Ο βασικός μισθός κάθε επομένου Μισθολογικού Κλιμακίου της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 60 ευρώ. Από κει και πέρα όλοι οι βασικοί μισθοί των υπολοίπων βαθμίδων των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς και των υπόλοιπων κατηγοριών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανώτατων σχολών της χώρας προσδιορίζονται σε όλα τα Μισθολογικά Κλιμάκια με βάση ποσοστά επί των βασικών μισθών των αντίστοιχων Μισθολογικών Κλιμακίων των Καθηγητών Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες και τις πρόσθετες επεξηγήσεις που παραθέτουμε.

Επιδόματα

Πέρα από τον βασικό μισθό, στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ανώτατων σχολών της χώρας θα χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων:
i. Καθηγητής: 500 ευρώ
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 450 ευρώ
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 400 ευρώ
iν. Λέκτορας: 250 ευρώ

β. Τα ίδια ποσά ισχύουν και για μέλη Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού(ΑΕΝ), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86):
i. Σύμβουλος Α’: 230 ευρώ
ii. Σύμβουλος Β’: 225 ευρώ
iii. Σύμβουλος Γ’: 210 ευρώ.
iv. Εισηγητής: 195 ευρώ

δ. Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων:
ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ ΕΕΠ: 120 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ ΕΕΠ: 120 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ ΕΕΠ: 120 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ ΕΕΠ: 120 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΤΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ
ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ ΕΔΙΠ: 100 ευρώ

ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ):
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80 ευρώ
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80 ευρώ
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80 ευρώ
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80 ευρώ
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ’ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60 ευρώ.

στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α’ 64): 100 ευρώ.

2. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αναπληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσμήτορες και στους Προέδρους Τμημάτων των Πανεπιστημίων, οριζόμενα ως εξής:

i. Πρύτανης: 250 ευρώ.
ii. Αναπληρωτές Πρυτάνεων: 210 ευρώ.
iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος: 210 ευρώ.

Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΕΝ και ΑΕΑ, οριζόμενα ως εξής:
i. Πρόεδρος: 250 ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος: 210 ευρώ.
iii. Διευθυντής Σχολής: 210 ευρώ.
iv. Προϊστάμενος Τμήματος: 100 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές αποδοχές που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου είναι χαμηλότερες αυτών που λαμβάνονταν έως τις 31-12-2016, η αρνητική διαφορά δεν χάνεται αλλά διατηρείται ως «προσωπική διαφορά». Στον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικογενειακή παροχή και τα έξοδα παράστασης των Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων και λοιπών στελεχών.

Αν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκύπτουν συνολικές αποδοχές υψηλότερες αυτών που λαμβάνονταν μέχρι 31-12-2016, τότε η επιπλέον διαφορά χορηγείται εφάπαξ αν δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ τον μήνα ή σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις αν υπερβαίνει τα 20 ευρώ τον μήνα.

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) των Πανεπιστημίων της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελείται από το 80% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, καθώς και το 80% του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση.

Τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των ΑΤΕΙ που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σχετικά άρθρα