Ισλαμικό ΚράτοςΙσραήλ
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Για τρομοκρατική επίθεση στη Μονή Πετράκη κάνει λόγο η Ιερά Σύνοδος

Για τρομοκρατική επίθεση στη Μονή Πετράκη κάνει λόγο η Ιερά Σύνοδος
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβάστε σχετικά για Αθήνα, Αντιεξουσιαστές, Αττική, Εκκλησία της Ελλάδος, Επίθεση Μολότοφ, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Κολωνάκι, Μολότοφ, Μονή Πετράκη, Ορθόδοξη Εκκλησία, Τρομοκρατία,

Την ευχή να γίνει πλήρως κα­τα­νο­ητό στην κοινωνία μας ότι «οι τρο­μο­κρα­τι­κές ενέργειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν και να ε­πι­κρα­τή­σει η ει­ρήνη και η κα­ταλ­λαγή του Θεού μεταξύ των ανθρώπων» εκφράζει η Ιερά Σύνοδος μετά τις επιθέσεις με μολότοφ στη Μονή Πετράκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου περίπου στις 3.00 ο­μάδα α­γνώ­στων ε­πι­τέ­θηκε με πε­ρί­που 10 βόμ­βες μο­λό­τοφ στον προ­αύ­λειο χώρο του κτιρίου της Ι­ε­ράς Συνόδου.

Το κτίριο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου δεν έ­χει ο­ποι­α­δή­ποτε α­στυ­νο­μική προ­στα­σία. Από την νυ­κτε­ρινή ε­πί­θεση κα­τα­στρά­φηκε ένα υ­πη­ρε­σι­ακό αυ­το­κί­νητο και το ι­δι­ω­τικό αυ­το­κί­νητο υ­παλ­λή­λου.

«Η ά­μεση ε­πέμ­βαση της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σίας α­πέ­τρεψε τα χει­ρό­τερα. Μα­κάρι να γί­νει πλήρως κα­τα­νο­ητό στην κοι­νω­νία μας ότι οι τρο­μο­κρα­τι­κές ε­νέρ­γειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν και να ε­πι­κρατήσει η ει­ρήνη και η κα­ταλ­λαγή του Θεού με­ταξύ των αν­θρώ­πων. Ευ­χό­μα­στε ο Θεός να συγ­χω­ρεί τους δρά­στες» σημειώνει.

Σχετικά άρθρα