Ισλαμικό ΚράτοςΙσραήλ
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Ανακαινίζω-ενοικιάζω: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις- Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Ανακαινίζω-ενοικιάζω: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις- Ποιες δαπάνες καλύπτονται
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβάστε σχετικά για Ακίνητα, Ενοίκιο,

Στην τελική ευθεία μπήκε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω», καθώς με τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, η πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων θα ανοίξει εκτός απροόπτου, αύριο Πέμπτη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανακαίνιση 12.500 κενών κατοικιών ώστε να δοθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Σημαντικά στοιχεία του προγράμματος είναι ότι δεν ισχύει ηλικιακό όριο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώ θα προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως έξι μήνες κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ακινήτου προκειμένου να δοθεί για ενοικίαση. Σε περίπτωση που το ακίνητο δε ενοικιαστεί θα επιβληθούν ποινές όπως η επιστροφή του ποσού για την ανακαίνιση.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι των 10.000 ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες. Το ποσό της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ ενώ το ποσό της προκαταβολής που μπορούν να λάβουν οι ιδιοκτήτες ανέρχεται στο 50% της επιδότησης που εγκρίνεται.

Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες και επικαρπωτές και με την αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτή είναι αληθή. Η τυχόν ανακρίβεια ή αναλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία, καθώς και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Με την αίτηση ο αιτών εξουσιοδοτεί τη Δ.ΥΠ.Α., που είναι αρμόδια για την εκτέλεση του προγράμματος, για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται σε αυτή με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα, τον έλεγχο των πληρωμών επιλέξιμων δαπανών και την καταβολή της επιδότησης, υπό τον όρο της έγκρισής της. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο (συγκύριο ή συνεπικαρπωτή) ενδιαφερόμενο δικαιούχο.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες που περιγράφονται στην περ. α’

Εντός του ανώτατου ορίου δαπανών των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής μπορούν, επιπλέον, να περιλαμβάνονται:

-δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές τ. ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,

-δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των επτακοσίων ευρώ (700 €).

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές, δύναται να περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών των επιλέξιμων δαπανών.

Πηγή: ienergeia.gr

Σχετικά άρθρα