Ισλαμικό ΚράτοςΟυκρανία
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Τι προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια

Τι προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβάστε σχετικά για Ακίνητα, Ενοίκιο, Κορωνοϊός - Κορονοϊός, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας,

Τροπολογία προσθήκη του υπουργείου Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται τα μέτρα ελάφρυνσης των ιδιοκτητών ακινήτων που υπέστησαν οριζόντια μείωση μισθωμάτων περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013, το 40% του μισθώµατος που δεν εισπράττεται, για όλο το χρονικό διάστηµα που ίσχυσε ή θα ισχύσει το µέτρο µείωσης του μισθώματος στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, από τα πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα.

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 2, προβλέπεται η δυνατότητα που έχουν τα ως άνω πρόσωπα, να μπορούν να εκπέσουν από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη Φορολογική Διοίκηση από την 31η Ιουλίου 2020 και µετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, ποσό ίσο µε ποσοστό 20% επί του 60% των μισΘωμάτων των μηνών που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο της καταβολής επί του µηνιαίου μισθώµατος σε ποσοστό 40% λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που θα υποστούν από την απώλεια εισοδήµατος.

Επί του άρθρου 6 με την παρ. 1 της παρούσας προβλέπεται παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθµίσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μισθώµατος κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

H ηµερομηνία μετάθεσης της υποχρέωσης καταβολής και αντίστοιχα η αναστολή εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκμισθωτές λαμβάνουν μειωμένο µίσθωµα.

Ειδικότερα, για όσους έλαβαν κατά νόμο μειωµένο µίσθωμα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και οι καταληκτικές ημεροµηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός των μηνών αυτών, οι ηµερομηνίες αυτές παρατείνονται μέχρι 31.08.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Για τα πρόσωπα που υπέστησαν μειώσεις µισθωμάτων κατά τον Μάιο, η παράταση για τις οφειλές με καταληκτική ημεροµηνία εντός του ιδίου μήνα και η αναστολή των ληξιπρόθεσμων ισχύουν µέχρι 30.09.2020, ενώ για όσους υποστούν αντίστοιχες μειώσεις τον Ιούνιο, ως καταληκτική ημερομηνία για τις οφειλές που είναι καταβλητέες εντός του μήνα αυτού προβλέπεται η 30η.10.2020.

Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την παρ. 2 παρέχεται το ευεργέτηµα του συμψηφισµού ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί οφειλών των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ .1 που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν εµπρόθεσμα στο χρονικό διάστημα από 11.03.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος µε άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση που καθίστανται απαιτητές από 31.07.2020 και μετά.

Ειδική μνεία γίνεται για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), δηλαδή για αυτούς που έχουν συμβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνσϊού COVID-19, για τους οποίους το εν λόγω ευεργέτημα παρέχεται και για εµπροθέσμως ήδη καταβληθείσες οφειλές εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.

Επίσης, όσον αφορά στα πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 το εν λόγω ευεργέτημα παρέχεται και για τις εμπροΘέσμως καταβληθείσες οφειλές εντός του μηνός του Απριλίου του 2020.

Στις περιπτώσεις ρυθμίσεων τμηµατικής καταβολής το ποσοστό 25% υπολογίζεται επί του ποσού της δόσης, ενώ εξαιρούνται οι δόσεις ρυθμίσεων τµηµατικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Τέλος, δεν προβλέπεται δυνατότητα συμψηφισµού για οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενσυς φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τµηματικής καταβολής.

Σχετικά άρθρα