Ισλαμικό ΚράτοςΙσραήλ
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Πώς θα γίνει η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους

Πώς θα γίνει η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβάστε σχετικά για Ληξιπρόθεσμα Χρέη, Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργείο Εσωτερικών, Χρέη στο Δημόσιο,

«Ανάσα» για τους οφειλέτες αλλά και αύξηση των εσόδων για τους δήμους θα φέρουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών προς τους ΟΤΑ, που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για τις 120 δόσεις.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του ΥΠΕΣ, εισάγεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.

Με δεδομένη την δυσχερή οικονομική συγκυρία των προηγούμενων ετών, που είχε ως συνέπεια τη σώρευση σημαντικών οφειλών προς τους ΟΤΑ, η παροχή ισχυρών κινήτρων στους οφειλέτες κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τις σωρευμένες και παρελθούσες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους δήμους και να επαναφέρουν την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό.

Υπολογίζεται ότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ανέρχεται σήμερα (τελευταία στοιχεία 31.12.2018) στο ποσό των 2,7 δισ., ενώ, αν συνυπολογιστούν οι οφειλές και προς τα νομικά τους πρόσωπα (ΔΕΥΑ κλπ), το ποσό αγγίζει τα 3 δισ.

Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς τη σημασία των ρυθμίσεων όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τους προϋπολογισμούς των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το βαθμό εισπραξιμότητας εσόδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ιδιαίτερα αυτών που ανάγονται σε παρελθόντα έτη, παρά τη διαγραφή μέρους ή ολόκληρων των προστίμων και των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις ρυθμιζόμενες οφειλές.

Από την προηγούμενη εμπειρία εφαρμογής της διάταξης (άρθρο 52 του ν. 4483/2017), καταγράφηκε εντυπωσιακή εισροή εσόδων προς τους Δήμους, σε βαθμό τέτοιο, που, σε πολλές περιπτώσεις, κατέστη δυνατή η μείωση από τους Δήμους του ύψους των πάσης φύσεως τελών και η πρόβλεψη σειράς παρεμβάσεων ελάφρυνσης των βαρών προς τους δημότες.

Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει οφειλές τόσο προς τους Δήμους όσο και προς τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. (πχ. ΔΕΥΑ κλπ).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις είναι τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό, καθώς, κατά την προηγούμενη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση πολλοί οφειλέτες που θα ήθελαν και θα μπορούσαν να κάνουν χρήση των διατάξεων, δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα και έτσι έμειναν εκτός ρύθμισης.

Γι’ αυτό θα πρέπει και οι Δήμοι να προβούν στις απαραίτητες δράσεις δημοσιότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπαγωγή στη ρύθμιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού οφειλετών.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ώστε να καταλάβουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της διάταξης το μεγαλύτερο δυνατό εύρος οφειλών.

Η διαγραφή των προσαυξήσεων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, ώστε το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να μπορεί να υπαχθεί σε όποια κατηγορία επιθυμεί ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. Ειδικότερα:

α) αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις,

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ. H καθυστέρηση καταβολής δόσης επιφέρει αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά 5% του ποσού αυτής.

Στις οφειλές που μπορεί να ρυθμίζονται περιλαμβάνονται και οφειλές που τελούν σε αναστολή, οφειλές που είναι σε ρύθμιση, καθώς και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων ή ενώπιον της οικείας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Με τις διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα των αναγκαστικών μέτρων που έχουν ξεκινήσει σε βάρος των οφειλετών, ενώ δίνεται και η δυνατότητα και σε πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου.

Σχετικά άρθρα