Ισλαμικό ΚράτοςΒόρεια Μακεδονία
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Η συμφωνία Σαββίδη – ΙΚΑ για το Μακεδονία Παλλάς

Η συμφωνία Σαββίδη – ΙΚΑ για το Μακεδονία Παλλάς
Διαβάστε σχετικά για Ιβάν Σαββίδης, ΙΚΑ, Μακεδονία Παλλάς,

Σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου που στεγάζει το Μακεδονία Παλλάς προχώρησε η διοίκηση του ΙΚΑ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ιδρύματος. Ενοικιαστής είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή στο ΙΚΑ –που είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου- μηνιαίου μισθώματος αλλά και μέρους από τον τζίρο εφόσον αυτός ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Η Διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, με μηνιαίο μίσθωμα 143.500 € ήτοι ετησίως 1.722.000 €. Πέραν του ανωτέρω μισθώματος η μισθώτρια θα καταβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης. Για το τμήμα του κύκλου εργασιών από τα επ΄τα έως τα 11 εκατομμύρια ευρώ, το τμήμα των εσόδων θα ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελαχίστου ύψους 5.000.000 € εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η μισθώτρια παρέδωσε στο εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις εξής προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές:

• Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 2.296.000 ευρώ.

• Εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ποσού 1.500.000 ευρώ

Σχετικά άρθρα