Ισλαμικό ΚράτοςΑρμενία
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

ΕΒΕΑ: Δωρεάν εξειδικευμένη «συμβουλευτική» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΒΕΑ: Δωρεάν εξειδικευμένη «συμβουλευτική» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Η γνώση είναι χρήμα. Με το σκεπτικό αυτό το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) θα παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη «συμβουλευτική» μέσω του «Συμβουλευτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας – Σ.Κ.ΕΠΙ.» σε 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν διπλό στόχο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων, από τη μια, να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και, από την άλλη, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των συνεργατικών σχηματισμών, ειδικότερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα προσφερθούν από το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο Δ. Αθηναίων».

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω συγκεκριμένων εξειδικευμένων εργαλείων, θα παρασχεθούν σε εκατόν ογδόντα (180) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δ. Αθηναίων.

Στη συνέχεια σε πενήντα (50) από αυτές τις επιχειρήσεις, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες που συνθέτουν τη λειτουργία τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους. Παράλληλα, θα προκύψουν δύο (2) συνεργατικοί σχηματισμοί, στους οποίους θα συμμετέχουν 20 επιλεγμένες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στην πράξη, με στόχο την παραγωγή δύο (2) σχεδίων δράσης που αναλύουν την υλοποίηση των αντίστοιχων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Ενδεικτικά οι θεματικές κατηγορίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν: Αναδιοργάνωση, Χρηματοοικονομικά Θέματα, Εξοικονόμηση πόρων, Ενίσχυση εξωστρέφειας, Προβολή – προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών, Ορθή διαχείριση περιβάλλοντος

Ποιοι μπορεί να συμμετέχουν:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα

• Λειτουργούν νόμιμα με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ. Επ.)

• δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων

• είναι Μικρομεσαίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008

• δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)

Αίτηση συμμετοχής μέχρι 15/05/2015 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210 3382467, 210 3382468 και 210 3382341 καθώς και στο e-mail: innovation@acci.gr.

Σχετικά άρθρα